Jakob

Projekt “JAKOB – jačanje kompetencija za obrazovanje” provodi udruga Hrvatski institut za razvoj obrazovanja u suradnji s partnerskom udrugom Perspektiva.

Više o projektu na stranici projekta https://www.jakob.hiro.hr/

Podaci o projektu:

Naziv projekta: JAKOB – Jačanje kompetencija za obrazovanje
Šifra projekta: UP.04.2.1.11.0338
Korisnik: Hrvatski institut za razvoj obrazovanja
Partner: Udruga Perspektiva
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Vrijednost projekta: 469.967,21 HRK (EU sufinanciranje 85% = 399.472,13 HRK, nacionalno sufinanciranje 15% = 70.495,08 HRK)

Cilj projekta
Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu volonterskih akcija i programa u području obrazovanja koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice. Udruga korisnik (Hrvatski institut za razvoj obrazovanja) i partner (Perspektiva) povećat će svoje kapacitete provedbom edukacija za svoju upravljačku strukturu, članove i volontere te kroz provedbu edukacija za ciljne skupine – direktne korisnike projektnih aktivnosti. Dodatno razvit će suradnje s lokalnim dionicima – školama, gradskim uredima, zavodima za zapošljavanje i lokalnom zajednicom.

Sažetak:
Provest će se 270 sati edukacija za jačanje digitalnih kompetencija 70 mladih (12-15 godina) i 30 odraslih osoba. U provedbi projekta sudjeluje 5 članova projektnog tima i 10 volontera koji će razvijati svoje kompetencije za provedbu programa u području obrazovanja koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice.

Projektne aktivnosti uključuju:
Aktivnost edukacije 10 volontera koji će se povećati svoje komunikacijske vještine i pripremit se za
ulogu medijatora u obrazovanju, svojevrsnih posrednika između osoba s obrazovnim potrebama i
organizacija koje provode obrazovanje (udruge, ustanove za obrazovanje odraslih):
A1.1 Edukacija volontera (32 sata)
A1.2 Trening volontera za provođenje aktivacijskog programa (24 sata)
A1.3 Mentoriranje volontera i individualni coaching (24 sata).
Upravljačka struktura dvaju udruga koje provode projekt, kao i zainteresirani članovi i dva
koordinatora u projektu proći će edukacije:
A1.4 Edukacije iz područja menadžmenta volontera (18 sati radionica i 4 sastanka)
Ojačat će se kapacitet udruga kroz rad s ciljnim skupinama – mladi (70) i odrasli (30):
A1.5 Rad s ciljnim skupinama – provedba edukacije za jačanje digitalnih kompetencija mladih i
odraslih osoba (270 sati nastave).

Rezultati projekta:

1. U sklopu aktivnosti Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja
kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području
zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz
primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija:

– provedena edukacija volontera (32 sata) – 10 volontera povećalo svoje generičke vještine
– izrađen 1 Priručnik za volontere
– provedene edukacije iz područja menadžmenta volontera (18 sati radionica i 4 sastanka) – 5
sudionika povećali svoje kompetencije za regrutiranje, ugovaranje i praćenje rada volontera
– izrađeni nastavni materijali i izvještaj o provedbi edukacija

2. U sklopu aktivnosti Poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih
programa):

– proveden Trening volontera za provođenje aktivacijskog programa (24 sata) – 10 volontera
– osposobljeno 10 volontera za ulogu medijatora u obrazovanju
– izrađen 1 Priručnik za provođenje aktivacijskog programa

3. U sklopu aktivnosti Jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti
zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija:

– provedeno mentoriranje volontera i individualni coaching (24 sata) – 10 volontera dodatno
osposobljeno za rad s ciljnim skupinama u obrazovanju odraslih
– izrađen izvještaj o provođenju mentorskog programa

4. U sklopu aktivnosti Organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja,
socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja:

– nabavljena oprema (20 prijenosnih računala i 20 mikrofona (headset))
– održane edukacije za jačanje digitalnih kompetencija (270 sati nastave) – 70 mladih
sudjelovalo na radionicama u trajanju od 30 sati (7 grupa po 10 polaznika), 30 odraslih
sudjelovalo na radionicama u trajanju od 20 sati (3 grupe po 10 polaznika)
– izrađen nastavni plan i program te nastavni materijali.

5. U sklopu aktivnosti Promidžbe i vidljivosti:

– Izrađena nova web stranica projekta i logo.
– Izrađeni promotivni materijali projekta (ukupno 1.723 komada).
– Provedeno 12 kampanja digitalnog marketinga.
– Izrađena 4 video promo materijala.
– Objavljeno 10 objava na web stranici projekta i Udruge.
– Održane 2 konferencije.
– Održane 2 kampanje informiranja i diseminacije rezultata projekta
– informacije e-poštom poslane u 20 osnovnih škola (OŠ) u Gradu Zagrebu te u 50 OŠ u ostatku Republike Hrvatske.

Skip to content