Naša vizija i misija

Naša vizija i misija – HIRO

Na ovoj stranici je opisana naša vizija i misija, a više o Hrvatskom institutu za razvoj obrazovanja pročitajte na stranici O nama.

Naša vizija

je društvo koje prihvaća cjeloživotno obrazovanje kao prirodan način evolucije i rasta čovjeka kao pojedinca u društvu i društva u cjelini. Društvo koje će poticati i omogućiti cjeloživotno obrazovanje u svim fazama čovjekovog života.

Naša misija

je jačanje izvaninstitucionalnih oblika pomoći i podrške građanima u zajednici zagovaranjem i promoviranjem modela cjeloživotnog obrazovanja.

Budućnost obrazovanja

treba biti sustavu koji će ljudima pomagati da pronađu sreću i budu uspješni. Cilj nam je kreirati takav sustav i pronaći rješenja koja će učenike staviti u centar sustava. Naš cilj nije promjena formalnog sustava obrazovanja već kreiranje modela obrazovanja koji se može primijeniti u pojedinačnim situacijama. Fokus nam je na metodologiji izvođenja nastave i vjerujemo kako se bez izmjene sadržaja mogu postići ciljevi koje smo zacrtali.

Cilj

je izrada sveobuhvatne metodologije provođenja nastave u osnovnoškolskim i srednjoškolskim programima, a koji će se moći primjenjivati i u programima obrazovanja odraslih. Do 2025. godine cilj nam je izraditi metodologiju, opisati ju u priručniku za nastavnike te ju testirati na određenim grupama učenika. Nakon testiranja, želimo pratiti uspjeh učenika nakon završetka škola poticanjem formiranja centara karijere u ustanovama partnerima koji će provoditi programe prema našoj metodologiji.

HIRO metoda može postati način na koji će svaki nastavnik u svom razredu utjecati na pozitivne promjene sustava.

HIRO metoda

je intelektualno vlasništvo Hrvatskog instituta za razvoj obrazovanja te će dozvolu za njegovu primjenu imati samo oni sudionici s jasno izraženom i pisanom dozvolom. Važno nam je da na rezultate istraživanja i kreiranja metodologije ne utječu pokušaji i testiranja u nekontroliranim uvjetima.

U konačnici, primjena HIRO metode će biti moguća svim nastavnicima koji će uz pomoć HIRO priručnika moći organizirati svoju nastavu.

Ostali fokus djelovanja

osim navedene HIRO metode podučavanja fokusirat ćemo se na projekte unapređenja sustava obrazovanja. Kreirat ćemo metodologije, aplikacije i sustave kvalitete za ustanove za obrazovanje.

Izvan našeg opsega djelovanja

ostaje sadržaj koji se obrađuje. Ideologija i sadržaj je nešto što ćemo izbjegavati u svakom slučaju. Ono što ne želimo dovesti u vezu s našim djelovanjem su osobna uvjerenja dionika uključenih u sustav obrazovanja. HIRO metode moći će sve škole bez obzira koji sadržaj obrađuju. Treba li se sadržaj obrađivati s unaprijed stečenim nepromjenjivim stavom nije naša domena djelovanja.

Skip to content