HIRO

Tko smo mi?

HIRO – Hrvatski institut za razvoj obrazovanja je nevladina, neprofitna organizacija. Osnovali smo HIRO kako bi  unaprijedili obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Naša web stranica je hiro.hr.

HIRO je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 21013534 i u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske pod brojem 0432770.

Sustav obrazovanja

Sustav obrazovanja  u Republici Hrvatskoj na čijem razvoju se sustavno radi je sustav redovnog obrazovanja. Redovni sustav obrazovanja ima institucionalnu podršku vladinih subjekata. Ipak, redovni sustav obrazovanja samo je dio obrazovanja u cjelini. Neformalno, informalno, ali i obrazovanje odraslih zapostavljeni su zbog prirode svog djelovanja. Obrazovanje odraslih u dijelu formalnog obrazovanja pokriveno je zakonima i pravilnicima kojima se uređuje redovno obrazovanje.Iznimka je Zakono o obrazovanju odraslih i pravilnici koji detaljnije uređuju ovu temu.

Neformalno i informalno obrazovanje u potpunosti je ostavljeno nesustavnom razvoju te su kao takvi neregulirani. Na tržištu se pojavljuju udruge i/ili privatne ustanove, domaće i međunarodne koje certificiraju određene programe kao i metodologiju izvođenja tih programa. Poznati su nam certifikati stranih jezika, informatičkih škola i sl. Upravo su programi koji se razvijaju u nevladinom sektoru programi koji donose promjenu.

Promjene u obrazovanju

U formalnom sustavu obrazovanja, promjene nastaju s programima osposobljavanja i usavršavanja. Kod srednjoškolskih programa promjene događaju jako polako. Dok se dio sadržaja u srednjoškolskim programima može mijenjati, veliki dio sadržaja je zadan. Reforme koje najavljuju promjene programa su dobrodošle no zbog svoje dugotrajnosti mogu doći prekasno. U trenutku kada se promjene i dogode, mogu biti zastarjele.

Ono što mi predlažemo u srednjoškolskim programima, a s ciljem povećanja uspjeha je promjena metodologije izvođenja nastave. Smatramo da ključ uspjeha ne leži u sadržaju koji je zadan učenicima već u načinu na koji će se taj sadržaj savladati. Vjerujemo kako je važno učenike naučiti da rješavaju probleme i savladavaju gradivo s razumijevanjem te da steknu vještine pronalaženja odgovora na važna pitanja. Vjerujemo također da je važno naučiti učenike da razmišljaju kritički te pobuditi želju za učenjem. Želimo pronaći način na koji ćemo pomoći ljudima da mogu na temelju svojih znanja postaviti pretpostavke, ali u isto vrijeme radovati se argumentima koji će njihove pretpostavke pobiti.

Promjene kojima težimo

Želimo pronaći način na koji ćemo kod učenika pobuditi želju za raspravom, te im pokazati zašto informacije na koje nailaze u raznim izvorima moraju prihvaćati kritički. Želimo da znaju ocijeniti informacije na temelju kredibiliteta izvora iz kojih informacije dolaze.

Upravo iz navedenih razloga, smatramo kako ključ našeg djelovanja ne treba biti na sadržaju već na metodama s kojima će se učenike motivirati da steknu znanja i vještine koje su im potrebne.

Javni poziv

Ovom prilikom pozivamo sve dionike da se uključe u naš rad ili da podrže naš rad i napore s ciljem osiguravanja sustava obrazovanja koji će graditi i stvarati uspješne i pozitivne ljude.

Pozivamo i obrazovne ustanove te njihove djelatnike da nam se jave i uključe u naš rad.

Kreiranjem metoda i odabirom postojećih te pronalaskom uspješnih oblika poučavanja želimo ostvariti ambiciozne ciljeve koji su pred nama.

Kliknite na kontakt obrazac i pošaljite nam upit.

Skip to content